Welkom

Toeleveren en uitbesteden in de ‘maakindustrie’

Leo Haffmans

‘beter en sneller innoveren’

Voor het voortbestaan van de maakindustrie is innoveren van nieuwe producten een vereiste.
Het ontwikkelen van nieuwe producten is het moeilijkste en meest risicovolle bedrijfsproces.
Veel innovaties kosten veel geld en tijd en leveren uiteindelijk niet het verwachte succes.
Hoe u dit proces van productontwikkeling kunt verbeteren en versnellen is te lezen in het visiedocument van de Rabobank: “Beter en sneller innoveren: dat is het idee”. (Zie Publicaties). Hiervoor heb ik de hoofdstukken geschreven:

  • Beter en sneller innoveren
  • Van ‘open innovatie' naar ‘innovatieve netwerken’
  • Tips voor beter innoveren

Hoe optimaliseert u dit innovatieproces?
Hoe verhoogt u uw innovatievermogen door toeleveranciers erbij te betrekken?
Hoe maakt u risico’s tijdig bespreekbaar?
Hoe komen toeleveranciers tot een verdedigbare concurrentiepositie?

Leo Haffmans
Voor advies aan toeleveranciers en OEM’ers

T: 077 477 33 28
M: 06 16 06 62 23
e-mail: lhaffmans@onsbrabantnet.nl