Strategie

Strategie voor toeleveranciers

Veel toeleveranciers in de maakindustrie behoren tot het midden- en kleinbedrijf. Voor deze bedrijven is een specifiek strategisch denkkader nodig. Daarin wordt het ‘netwerk van OEM’ers met veel toeleveranciers’ als uitgangspunt genomen. Elk product is immers het resultaat van veel activiteiten, uitgevoerd door een OEM’er met veel toeleveranciers. In dit netwerk neemt de toeleverancier een bepaalde positie in van waaruit hij activiteiten uitvoert en waarmee hij waarde creëert en kosten maakt. Het streven is om veel waarde te creëren tegen lage kosten. Naarmate de waarde voor de klant/afnemer hoger is, zal deze bereid zijn een hogere prijs te betalen. Het verschil tussen prijs en kosten bepaalt uiteindelijk de winst. Het strategisch denkkader voor toeleveranciers is daarmee:

“Vanuit een bepaalde positie in het netwerk van OEM’ers en toeleveranciers activiteiten uitvoeren en daarbij streven naar veel waarde creëren tegen lage kosten.”

Strategie

In het netwerk van OEM’ers en toeleveranciers moet de toeleverancier een verdedigbare concurrentiepositie innemen, waarbij hij veel waarde creëert tegen lage kosten.

In deze positie in het netwerk voert de toeleverancier bepaalde activiteiten uit. Dat kan zijn ‘materialen bewerken’ als metaal of kunststof tot klantspecifieke onderdelen. Een andere activiteit is een ‘eigen product’, zoals bevestigingsmiddelen, elektronische componenten, of kogellagers ontwikkelen, produceren en vermarkten.
In de artikelen in Holland Management Review is beschreven welke strategieën er voor toeleveranciers in de maakindustrie mogelijk zijn.

L. Haffmans (2010). Toeleveren in een veranderende wereld.
L. Haffmans en A. van Weele (2005). Strategie voor toeleveranciers.

Zie Publicaties: 'Toeleveren in een veranderende wereld'.
Voor advies: neem contact op voor een programma op maat.