Maakindustrie

Het belang van de industrie

De industrie is belangrijk voor Nederland vanwege de:

  • Werkgelegenheid; direct ongeveer 850.000 banen. Door uitbesteden van tal van diensten (bewaking, administratie, onderhoud, ict) betekent één baan in de industrie doorgaans één tot anderhalve baan in de dienstverlenende sector. In totaal betekent dit 25 á 30% van de totale werkgelegenheid;
  • Economische waarde. Met 12% aan directe werkgelegenheid levert de industrie 16% van de toegevoegde waarde (bbp);
  • Exportwaarde; 70% van de totale export. Daarmee zorgt de industrie voor een positieve betalingsbalans.

Maakindustrie

De maakindustrie omvat meerdere subsectoren waarvan de metaalproductenindustrie, de machine- en apparatenbouw, de elektronica-industrie en de transportmiddelenindustrie de belangrijkste zijn.
De maakindustrie maakt bijna de helft van de industrie uit in werkgelegenheid en toegevoegde waarde. De maakindustrie is de grootste investeerder in R&D (Zie tabel).

Maakindustrie

De R&D-uitgaven in de verschillende sectoren (CBS; Kennis en economie 2009).

Er is meer innovatie nodig

Het Nederlandse bedrijfsleven geeft met 0,9% van het bbp minder uit aan onderzoek en ontwikkeling dan andere geïndustrialiseerde landen als Finland (2,8%), Zuid-Korea (2,5%), de USA (2,0%), Duitsland (1,9%) en zelfs minder dan België (1,3%). Ondanks subsidies en fiscale maatregelen van de overheid blijven deze uitgaven laag. Nu de overheid hierop bezuinigt is de verwachting dat deze uitgaven zullen dalen. Dit is nadelig voor de concurrentiepositie van onze maakindustrie.
Vragen om meer te investeren in R&D zal in deze economisch onzekere tijd weinig effect hebben. Daarom is meer aandacht voor het proces ven productinnovatie nodig. Dan blijkt er veel te winnen. Door dit proces te doorlopen wordt inzichtelijk waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo is bij veel bedrijven de samenwerking tussen de technici en de marketeers te verbeteren. Op tijd beginnen en meer aandacht van het management voor dit moeilijke en risicovolle bedrijfsproces resulteert in eerder met betere producten op de markt. Op deze wijze is het innovatievermogen te verhogen (Zie verder Publicaties: 'Beter en sneller innoveren').